Špeciálne spojky a remenice → ELASTICKÉ SPOJKY - TUHÉ SPOJKY

GAS/SG - Verzia
ČEĽUSŤOVÁ BEZVOĽOVÁ SPOJKA. (Max. krútiaci moment 2080 Nm - max. otvor Ø 80 mm)
GTR - Verzia
DISKOVÁ SPOJKA. (Max. krútiaci moment Nm 30000 -. Max. otvor ø 140 mm).
GRI - Verzia
TUHÁ SPOJKA. (Max. krútiaci moment 450 Nm -. Max. otvor ø 50 mm)
GSF - Verzia
POD-SPOJKA. (Max. krútiaci moment 300 Nm -. Max. otvor ø 45 mm)
GAS - Verzia
ČEĽUSŤOVÁ SPOJKA. (Max. krútiaci moment 9000 Nm -. Max. otvor ø 110 mm).
GEC - Verzia
KOMPAKTNÁ ELASTICKÁ SPOJKA. (Max. krútiaci moment Nm 35000 -. Max. otvor ø 180 mm).
GD - Verzia
PREVODOVKOVÁ SPOJKA. (Max. krútiaci moment 5000 Nm -. Max. otvor ø 125 mm).
GF - Verzia
VYSOKO-FLEXIBILNÁ SPOJKA. (Max. krútiaci moment 5100 Nm-max. Otvor ø 85 mm).
GC - Verzia
REŤAZOVÁ SPOJKA. (Max. krútiaci moment 8000 Nm -. Max. otvor ø 110 mm).