Lineárne aktuátory → LINEÁRNE AKTUÁTORY

ISOMOVE SERVOAKTUÁTORY
Vysoko výkonový servoaktuátor INDACT ISOMOVE. Podľa normy ISO 15552:2004 (1-120 kN)
INDACT séria ECO
Ortogonálne pripojený motor, zo série ECO (1,7 - 100kN)
INDACT séria ECU
In-line séria ECU (0,25 - 60kN)
SERVO-LINEÁRNY AKTUÁTOR
K dispozícii sú dve verzie, a to s guličkovou skrutkou, ktorá zabezpečuje lineárny pohyb vo veľmi jednoduchom a kompaktnom systéme. To transformuje rotačný pohyb na lineárny pohyb s vysokou účinnosťou a tuhosťou.