Prevodovky | Elektromotory | Servomotory → AC Motory trojfázové

SÉRIA BN
Celá séria asynchrónnych motorov je navrhnutá pre spoluprácu s prevodovkami
SÉRIA BE
Trieda IE2 vysoko výkonných AC motorov
BN AC IE1 Motory
IEC-normalizované motory BN v súlade so všetkými platnými medzinárodnými normami, vrátane EMC a smerníc nízkeho napätia.
Synchrónny reluktančný motor BSR
Ekonomický a ekologický Úspora energie Vysoká spoľahlivosť Vysoko výkonné riešenie
BX - Premium výkonný motor IE3
AC motory s najvyššou triedou účinnosti IE3