PREVODOVKY, MOTORY (BONFIGLIOLI)

Závitovková prevodovka
Čelné prevodovky
Kužeľočelná prevodovka
Násuvná prevodovka
PLANETOVÉ PREVODOVKY
Jednostupňová prevodovka
PARALELNÉ PREVODOVKY
EXTRÚDEROVÉ PREVODOVKY
PRAVOUHLÉ PREVODOVKY
HRIADEĽOM MONTOVATEĽNÉ PREVODOVKY
ROZVODOVÉ PREVODOVKY
VARIÁTOROVÉ PREVODOVKY
AC MOTORY TROJFÁZOVÉ
AC MOTORY JEDNOFÁZOVÉ
DC MOTORY BC SERIA
SERVOMOTORY SÉRIE BTD
SERVOMOTORY SÉRIE BCR
SERVOMOTORY SÉRIE BMD
ELEKTRONICKÁ BRZDO-SPOJKA
Programovateľná brzdo-spojka, ktorá sa nachádza medzi motorom a prevodovkou alebo iným zariadením.
Prevodovky do výbušného prostredia (ATEX)
Prevodovky do výbušného prostredia tried: 2G a 2D