Elektromotory & Aktuátory | Nidec → DC Motory s čelnou prevodovkou

405 504 (GMPI)
Menovité napätie: 12 Rýchlosť bez zaťaženia: n0 40 min-1 Nominálny krútiaci moment: Mn 10Nm
402 757 (GMAG)
Menovité napätie: 12 Rýchlosť bez zaťaženia: n0 17 min-1 Nominálny krútiaci moment: Mn 0.24Nm
404 326 (GMAG)
Menovité napätie: 24. Rýchlosť bez zaťaženia: n0 135 min-1 Nominálny krútiaci moment: Mn 0.2 Nm
402 907 (GMAG)
Menovité napätie: 24. Rýchlosť bez zaťaženia: n0 300 min-1 . Nominálny krútiaci moment Mn 0.04 Nm
404 327 (GMAG)
Menovité napätie: 24. Rýchlosť bez zaťaženia: n0 65 min-1 . Nominálny krútiaci moment Mn 0.5 Nm
402 781 (GMAG)
Menovité napätie: 24. Rýchlosť bez zaťaženia: n0 55 min-1 . Nominálny krútiaci moment Mn 0.5 Nm
404 465 (GMPI)
Menovité napätie: 24. Rýchlosť bez zaťaženia: n0 210 min-1 . Nominálny krútiaci moment Mn 4 Nm
404 636 (GMPI)
Menovité napätie: 24. Rýchlosť bez zaťaženia: n0 178 min-1 . Nominálny krútiaci moment Mn 1.5 Nm
404 722 (GMPI)
Menovité napätie: 24. Rýchlosť bez zaťaženia: n0 200 min-1 . Nominálny krútiaci moment Mn 4 Nm