Produkty → VIbračné motoryVibračné motory

SPV/SPX
Nízkorýchlostné vibračné motory
SPEx
ATEX Vibračné motory
DCV
Vibračné motory na jednosmerný prúd
AMV
Mini vibračné motory
SPF
Prírubovo-montovateľný vibračný motor
SPC
Rýchlo-odnímateľné vibračné motory
HFV/HFC
Vysoko frekvenčné vibračné motory
VFV/VFC
Variabilno-frekvenčné vibračné motory
EMC
Elektronicky-modulovaný menič pre vibračný motor
MVE
MVE-F prírubové vibrátory
Cieľom rady S a I vibrátora s prírubou je prenášať vibrácie pre oddelenie pevných látok od kvapalín, pre oddelenie hrubších častíc od jemnejších častíc alebo pre redukciu mäkkých pevných látok.