3/A Series

Kľúčové výhody
– Nákladovo efektívne riešenie pre nepretržitú prevádzku s vysokým krútiacim momentom
– Vysoká odolnosť proti nárazom
– Vysoký prenosový výkon
– Kompaktné rozloženie
– Vysoká flexibilita montáže
– Vysoko výkonné riešenie prevodového motora
Hlavné možnosti
V líniovej/pravouhlej verzii
Nezávislá chladiaca jednotka
Patentované integrované riešenie chladenia
Taconite tesnenia
Certifikácia ATEX pre výbušné prostredie
Rozsah krútiaceho momentu
1 250 … 15 680 Nm (11 063 … 138 779 in-lb)
Prevodové pomery
18,7 … 731
Certifikácie
Osvedčenie o zhode
Inšpekčný certifikát
ATEX
Výkon
Namontovaná pätka alebo príruba
Drážkovaný hriadeľ (samec, ťažký, dutý, dutý s axiálnym blokovacím zariadením)
Hriadeľ s pevným kľúčom (samec, verzia pre vysoké zaťaženie, miešadlo/miešačka)
Dutý hriadeľ s dvojitým perom alebo zmršťovacím kotúčom
Motory
Vstup s pevným hriadeľom
Vstup s e-motorovou spojkou:
– M, ME, MX [kompaktné asynchrónne]
– BN, BE, BX [IEC asynchrónne]
– BSR [neochota IEC]
– BS [IEC jednofázový]
Možnosti motora
Termistory a snímače termostatov
Nezávislé nútené chladenie
Inkrementálne, sin/cos absolútne jedno/viacotáčkové snímače
Tropicalizácia
Antikondenzačné ohrievače
Backstop

Download

Product range

Kontaktný formulár