HDO Series

Špecifikácia

Kľúčové výhody
Vysoko prenosný výkon
Robustnosť
Flexibilita montáže
Spoľahlivosť
Použiteľné vo výbušnom prostredí
Hlavné možnosti
Chladenie ventilátorom, chladiaca špirála, olejový ohrievač
Externá chladiaca jednotka
Backstop
Nútené mazanie
Snímače teploty a hladiny oleja
Drywell
Taconite tesnenia
Certifikácia ATEX pre výbušniny
prostredia
Rozsah krútiaceho momentu
8 990 … 209 000 Nm (79 568 … 1 849 805 lb)
Prevodové pomery
5,6 … 490
Výkon
Jednostranný/obojstranný plný vstupný hriadeľ (metrické alebo palcové)
Dutý hriadeľ s kľúčom
Zmršťovací kotúč
Motory
Vstup s pevným hriadeľom
Vstup s e-motorovou spojkou:
– BN, BE, BX [IEC asynchrónne]
– BSR [neochota IEC]
Možnosti motora
Termistory a snímače termostatov
Nezávislé nútené chladenie
Inkrementálne, sin/cos absolútne jedno/viacotáčkové snímače
Tropicalizácia
Antikondenzačné ohrievače

Download

Product range

BR_CAT_HDPO_IE3_ENG_R01_0_COP_BR394_COLORE

Kontaktný formulár