Upínacie púzdro MAV 1800

Popis

Výrobky MAV sú založené na princípe núteného spojenia, ale s výhodou jednoduchého upevnenia a procesu demontáže.

Špecifikácia

Charakteristika produktu

  • stredná kapacita krútiaceho momentu
  • samo-uzamykanie a samo-centrovanie
  • osové upevnenie počas doťahovania
  • maximálna tolerancia: násada h8; vnútorný náboj H8
  • maximálna drsnosť násady a vnútorného náboja: Ra <=3.2 µm

Súbory PDF