Classic timing belt

Pohony s ozubeným remeňom Cross & Morse zaujímajú svoje miesto v priemysle ako vysoko efektívne a osvedčené médium na mechanický prenos sily. Pretože tieto pohony kombinujú mnoho dôležitých exkluzívnych charakteristík, predstavujú úplne odlišný koncept prenosu sily.
Sú vysoko všestranné z hľadiska použitia a rozsahu rýchlostí.

Contact Form