Obrátené zubné pohony

Efektívne pohony s plynulým prenosom záťaže v kompaktnom priestore.