'GAS/SG-ST'

Vyrobené z ocele plne sústruženej so štandardnou fosfátovou úpravou. K dispozícii je niekoľko tvrdostí elastoméru . Vysoká torzná tuhosť. Elektrická izolácia medzi časťami. Staticky vyvážené. Verzia s integrovanými uzamykacími zostavami (GAS).

Download

PDF

Kontaktný formulár