Ekonomické guľové obmedzovače krútiaceho momentu „EDF/F“

Montáž orgánu vo vnútri zariadenia ako u modelov na trenie.
Automatické opätovné zapnutie po obnovení prevodovky
Dostupné s radiálnym krúžkom staticky vyváženým
Model s prírubou pre vlastné prepojenia: EDF / F / F.
Model dostupný len s hotovým vývrtom.
Rozsah krútiaceho momentu od 7,5 do 1450 Nm a hotové vŕtanie do ø55 mm.

Download 

PDF

Instruction sheet

Kontaktný formulár