"GRI".

Vyrobené z ocele plne sústruženej s fosfátovaním. Extrémne pevné spojenie. Bez opotrebenia a údržby.

Kontaktný formulár