Upínacie púzdro MAV 4061 L

Špecifikácia

Charakteristika produktu:

  • vysoká kapacita krútiaceho momentu
  • samo-uzamykanie a samo-centrovanie
  • nemá osové upevnenie počas doťahovania
  • maximálna tolerancia: násada h8; vnútorný náboj H8
  • maximálna drsnosť násady a vnútorného náboja: Ra <=3.2 µm

Download

Kontaktný formulár