Kombinované prevodovky Séria 3/A

Kombinované prevodovky Séria 3/A spájajú vysokú hustotu krútiaceho momentu planétových prevodoviek s robustnosťou a vysokou rýchlosťou špirálových kužeľových produktov. Táto konfigurácia poskytuje skvelý prenos sily vo veľmi kompaktnom priestore aj vďaka svojmu uhlovému usporiadaniu. Kombinovaná planétová špirálovo-kužeľová prevodovka Séria 3/A  je k dispozícii pre nižší rad prevodoviek Série 300M a predstavuje inteligentnú cestu k stredne náročnému prenosu výkonu pre priemyselný trh. Séria 3/A môže byť doplnená širokou ponukou elektromotorov – Kompaktné asynchrónne motory  (BN-BE-BX) a reluktančné motory (BSR).

Kľúčové výhody
Nákladovo efektívne riešenie pre nepretržitú prevádzku s vysokým krútiacim momentom
Vysoká odolnosť proti nárazom
Vysoký prenosový výkon
Kompaktné rozloženie
Flexibilná montáž
Vysoko výkonné riešenie prevodového motora

Hlavné možnosti
V líniovej/pravouhlej verzii
Nezávislá chladiaca jednotka
Patentované integrované riešenie chladenia
Taconite tesnenia
Certifikácia ATEX pre výbušné prostredie

Rozsah krútiaceho momentu
1 250 … 15 680 Nm (11 063 … 138 779 in-lb)

Prevodové pomery
18,7 … 731

Certifikácie
Osvedčenie o zhode
Inšpekčný certifikát
ATEX

Výkon
Namontovaná pätka alebo príruba
Drážkovaný hriadeľ (verzia pre vysoké zaťaženie, dutý, dutý s axiálnym blokovacím zariadením)
Hriadeľ s pevným kľúčom (verzia pre vysoké zaťaženie, miešadlová verzia)
Dutý hriadeľ s dvojitým perom alebo zverným púzdrom

Motory
Vstup s pevným hriadeľom
Vstup s e-motorovou spojkou:
– M, ME, MX, MXN [kompaktné asynchrónne motory]
– BN, BE, BX, BXN [IEC asynchrónne motory]
– BSR [reluktančné IEC motory]
– BS [IEC jednofázové motory]

Možnosti motora
Termistory a snímače termostatov
Nezávislé nútené chladenie
Inkrementálne, sin/cos absolútne jedno/viacotáčkové snímače
Tropicalizácia
Antikondenzačné ohrievače
Backstop

Špecifikácia planétové-kužeľočelné Kombinované prevodovky Séria 3/A

Typ Kr.moment Nm
3/A 00 1 250
3/A 01 2 460
3/A 04 3 960
3/A 05 5 800
3/A 06 10 840
3/A 07 15 680

Súbory na stiahnutie

Kontaktný formulár