KS 438 PLC doska

Produkty série „PLC Board“ sú PLC s otvoreným rámom s integrovaným ovládacím panelom premietnutým do zákazníckych funkcií. Týmto spôsobom je možné minimalizovať náklady na hardvérové zariadenie. Tieto produkty sú úplne prispôsobené hardvéru, ale sú programovateľné pomocou štandardných vývojových nástrojov jadra „LogicPaint“ a „Flash“ v Ladder alebo Instruction List. Týmto spôsobom je možné minimalizovať náklady na hardvér bez toho, aby ste sa vzdali flexibility programovania zariadení so štandardným jazykom! Všetky produkty radu PLC Board sú k dispozícii len pre definované minimálne objednávacie množstvo.

HLAVNÉ RYSY :
– Alfanumerický LCD displej 16×2
– 6 digitálnych vstupov PNP 24 VDC
– 6 chránených digitálnych výstupov PNP 24 VDC 0,5 A
– 4 na 10 bitových analógových vstupoch konfigurovateľných pre termočlánok, PT100, prúd alebo napätie
– 3 konfigurovateľné sériové porty

Kontaktný formulár