DMX 30 PLC modul

Séria DMX zahŕňa PLC pre priemyselnú automatizáciu a PLC pre automatizáciu budov. Majú ethernetové pripojenie, 250 V alebo 24 V reléové výstupy a montáž do racku. Displej s 32 znakmi a 4 klávesy umožňujú použitie vzorového PLC.
Všetky DMX zariadenia je možné pripojiť k akémukoľvek typu ovládacieho panela jadra alebo k inému druhu ovládacích panelov.

HLAVNÉ RYSY :
– Alfanumerický LCD displej 16×2
– 4 kľúče
– 12 digitálnych vstupov PNP 24 V DC so 4 rýchlymi
– 12 reléových výstupov alebo 12 chránených digitálnych výstupov PNP 24 VDC 0,5 A
– 2 analógové vstupy konfigurovateľné PT100, prúd alebo napätie
– 2 0/10 V – 8 bitové analógové výstupy
– 2 konfigurovateľné sériové porty

Súbory na stiahnutie

dmx_30

Kontaktný formulár