Trecí obmedzovač krútiaceho momentu DF

Jednoduché a kompaktné riešenie.
Verzia s vinutými pružinami pre páry a jemným nastavením páru: …/CM.
Dostupné v korózii: DF/EA.
Dostupné s prispôsobeným zarovnaním (“L”) zameniteľným s inými modelmi na trhu.
Dostupné s radiálnym krúžkom staticky vyváženým: …/GR.
Krútiaci moment až 23 000 Nm a vŕtanie 140 mm.

Download 

PDF

Instruction sheet

Kontaktný formulár