Upínacie púzdro MAV 3505

Špecifikácia

Charakteristika produktu:

  • nízka kapacita krútiaceho momentu
  • nízke prítlakový kontakt
  • nemá samo-uzamykanie ani samo-centrovanie
  • nemá  osové upevnenie počas doťahovania
  • maximálna tolerancia: násada h8; vnútorný náboj H8
  • maximálna drsnosť násady a vnútorného náboja: Ra <=3.2 µm

 

Download

Kontaktný formulár