Active cube

Popis

Kompletný rad riešení a servo pohonov, kompaktný a flexibilný, určený pre najnáročnejšie priemyselné automatické systémy, ale aj pre architektúry na riadenie pohybu, v súlade s Bonfiglioli serovomotormi.

Výkonový rozsah (ACU401)
0.25 – 132 kW / trojfázový 360 V – 480 V / 50 Hz – 60 Hz (± 10%)

Výkonový rozsah (ACU201)
0.25 – 9.2 kW / jedno alebo troj-fázový 200 V – 240 V / 50 Hz – 60 Hz (± 10%)

Typ kontroly
Výber z vektorových riadiacich funkcií: riadenie bez snímača, riadenie orientovaným polom bez senzora, riadenie orientovaným polom so senzorom rýchlosti, polom orientované riadenie synchrónnych servomotorov s rýchlostným/polohovým senzorom.

Preťaženie
200% za 1min (typ 01 a 03) / 150% za 1min (iné typy),
krátke preťaženie: 200% za 1sec pre všetky typy

Spínacia frekvencia
2, 4, 8, 12, 16 kHz

Krytie
IP20 (EN 60529)

EMC Filter
Integrovaný do 9.2 kW (EN 61800-3)

Štandardné charakteristiky hardware
Integrovaná funkcia bezpečného vypnutia krútiaceho momentu, Externé napájanie 24Vdc pre riadiace dosky a elektroniku, Integrovaný dynamický brzdný modul, DC linka spájajúca štandardné enkóderové rozhranie, Resolverový modul pre získanie spätnej väzby z Bonfiglioli servomotorov, Monitorovanie teploty motora, Pripojovacia zásuvka (do 3kW). Zasúvateľné a programovateľné kontrolné terminály 6 digitálnych vstupov, 1 multifunkčný vstup, 1 digitálny výstup, 1 multifunkčný výstup, 1 relé výstup (prepínací kontakt)

Prídavné rozširovacie moduly
Možnosť pridania analógových, digitálnych vstupov a výstupov, prídavný enkóderový alebo resolverový vstup, opakovateľný frekvenčný výstup, System bus

Voliteľné komunikačné moduly
RS232, RS485, Modbus, Profibus-DP, CANopen

Prídavná klávesnica
Snímateľná klávesnica KP500 s kopírovacou funkciou, skriňová montážna sada

PC Software VPlus
Založené na systéme Windows s jednoduchým rozhraním, Nastavenie ovládacích parametrov, Monitor, Okno s aktuálnou hodnotou, Scope funkcia, Bonfiglioli serovomotory okno rýchlej konfigurácie, Riadenie parametrov pohybových blokov, Teleservis.

Software Parametre
32 programovateľných pohybových blokov, 36 navádzacích funkcíí podľa CAN open DSP4.02, Prevodník jednotiek, Jog funkcia, Absolútne a relatívne polohovacie režimy, Školiace funkcie, Riadenie rotačného stola, Programovateľný kanál referenčných hodnôt, Programovateľné vlastnosti Štart a Stop, Motorový potenciometer, Programovateľná S krivka, 4 údajové nastavenia, Auto štart a prikazovanie, Auto reset po ohlásení chyby, Auto štart po výpadku napájania, PI ovládač, Programovateľné logické a časovacie funkcie, Hladký krútiaci moment pri zmene rýchlosti, Master / Slave funkcia s elektronickým prevodom, Index a kontrola stability, Inteligentný obmedzovač prúdu, Regulácia výpadku výkonu, Komplexný monitoring a ochrana vybavenia , Vysokorýchlostné ovládanie, Funkcia pre výťahy, žeriav a navíjacie aplikácie, funkcie pre riadenie 3 rozličných bŕzd. Funkcie pokročilých aplikácií: rozšírené ovládanie odbrzdenia, riadenie vretien až do 1000Hz,

 

Špecifikácia

Typ Výkon kW
ACU201-01 0.25
ACU201-03 0.37
ACU201-05 0.55
ACU201-07 0.75
ACU201-09 1.10
ACU201-11 1.50
ACU201-13 2.20
ACU201-15 3.00
ACU201-18 4.00
ACU201-19 5.50
ACU201-21 7.50
ACU201-22 9.20
ACU401-01 0.25
ACU401-03 0.37
ACU401-05 0.55
ACU401-07 0.75
ACU401-09 1.10
ACU401-11 1.50
ACU401-12 1.85
ACU401-13 2.20
ACU401-15 3.00
ACU401-18 4.00
ACU401-19 5.50
ACU401-21 7.50
ACU401-22 9.20
ACU401-23 11.00
ACU401-25 15.00
ACU401-27 18.50
ACU401-29 22.00
ACU401-31 30.00
ACU401-33 37.00
ACU401-35 45.00
ACU401-37 55.00
ACU401-39 65.00
ACU401-43 75.00
ACU401-45 90.00
ACU401-47 110.00
ACU401-49 132.00

 

V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@opis.sk

Súbory PDF

Kontaktný formulár