AxiaVert

Nová séria Bonfiglioli AxiaVert je navrhnutá tak, aby umožňovala veľkú flexibilitu a špičkový výkon, vďaka čomu je vhodná pre širokú škálu aplikácií v rôznych sektoroch, ako je manipulácia s materiálom, automatizované skladovanie, balenie alebo textil. Vďaka svojmu modulárnemu systému ponúka séria AxiaVert integrovanú funkčnú bezpečnosť, voliteľné vyhodnocovanie kódovačov a otvorené komunikačné protokoly v súlade so štandardmi Industry 4.0. Intuitívne GUI zaisťuje maximálne jednoduché používanie pri uvádzaní do prevádzky a monitorovaní.

Modularita

Vďaka svojej modulárnej štruktúre je možné systém flexibilne prispôsobiť tak, aby vyhovoval mnohým rôznym požiadavkám aplikácie výberom z vhodných hardvérových modulov, variantov a príslušenstva.

Funkčná bezpečnosť
Séria AxiaVert ponúka integrovanú funkčnú bezpečnosť podľa SIL 3 (EN 61508) a PL e (EN 13849-1), usporiadanú do rôznych variantov, ktoré možno vybrať tak, aby čo najlepšie vyhovovali požiadavkám aplikácie, optimalizujúc cenu a výkon, aby zodpovedali funkciám stroja.

Konektivita

Pokročilé digitálne a otvorené komunikačné protokoly vyhovujúce automatizácii a štandardom Industry 4.0 umožňujú bezproblémovú integráciu do automatizačných sietí vďaka kompatibilite so širokou škálou protokolov fieldbus a možnosti rozšíriť sériu AxiaVert o protokol OPC-UA.

Kontaktný formulár