Pneumaticky utesnené elektrovretená

Pneumaticky utesnené elektrovretená boli vyvinuté pre dosiahnutie vysokých rýchlostí a výkonov s obmedzenými celkovými rozmermi. Štandardné modely pracujú medzi 1400 a 24000 ot./min. Výkony sa pohybujú od 0,22 do 5,6 kW. Vďaka svojim konštrukčným vlastnostiam môžu elektrovretená vydržať radiálne alebo axiálne alebo zmiešané zaťaženie. Pneumaticky utesnené elektrovretená sú vysoko chránené pred všetkými vonkajšími inklúziami, a to pred tekutinami, ktoré majú jemné častice (IP 64). Tlakovanie sa uskutočňuje vstrekovaním stlačeného vzduchu, ktorý vyčnieva z dutín v súlade s predným alebo zadným krytom, bráni vstupu akejkoľvek nečistoty zvonku. Vďaka týmto vlastnostiam sú ideálne na použitie na strojoch na spracovanie hliníka s kvapalnými chladiacimi kvapalinami, kompozitnými materiálmi, sklom a mramorom.
V prípade, že je chladiacou kvapalinou voda, je potrebný hriadeľ vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.

Elektrovretená zodpovedajú smernici EMC EHS 89/336 a smernici EHS 89/392 o strojoch.
Okrem toho nemožno elektrovreteno uviesť do prevádzky skôr, ako sa stroj, do ktorého je zabudovaný, vyhlási za vyhovujúci druhej spomínanej smernici.

Súbory na stiahnutie

Kontaktný formulár