MAV FC2008

Vlastnosti

 • tuhá spojka hriadeľ-hriadeľ s prírubami a zmršťovacími kotúčmi MAV 2008
 • stredná kapacita
 • vhodné na pripojenie hriadeľov stredného až veľkého priemeru
 • Odpojenie hriadeľov vyžaduje len niekoľko milimetrov osového priestoru
 • je možné spojenie hriadeľov s rôznymi priemermi
 • tolerancia hriadeľov: pozri tabuľku pre zmršťovacie kotúče
 • povrchová úprava hriadeľov Ra < 3,2 μm
 • hriadele – styčné plochy otvorov prírub: odmastené a suché (μ = 0,15)

Zloženie

 • dva zmršťovacie kotúče MAV 2008
 • samčia spojovacia príruba
 • samica spojovacia príruba
 • sada skrutiek so šesťhrannou hlavou, trieda 10.9
 • sada šesťhranných matíc, trieda 10

Downloads

MAV FC2008

MAV-FC2008-INSTALLATION and REMOVAL INSTRUCTIONS

Kontaktný formulár