Upínacie púzdro MAV 3705

Špecifikácia

Charakteristika produktu:

  • nízka kapacita krútiaceho momentu
  • nízke prítlakový kontakt
  • samo-uzamykanie a samo-centrovanie
  • nemá  osové upevnenie počas doťahovania
  • maximálne tolerancie: násada h8; vnútorný náboj H8
  • drsnosť povrchu násady a vnútorného náboja: Ra <=3.2 µm

Download

Kontaktný formulár